NAS storage

Generiramo sve veću količinu digitalnih materijala koje treba čuvati. NAS-ovi (network-attached storage) više nisu rijetkost niti u kućanstvima.