Naručivanje robe

Slanjem informativne ponude ne rezerviraju se količine.