Naručivanje robe

Slanjem "košarice" ne rezerviraju se količine te ne postoji nikakva obaveza kupnje. Ukoliko se ne upišu podaci o naručitelju neće biti poslana niti ponuda jer se smatra da je kreirana informativna (testna) košarica za potrebe usporedbe cijena.

Ukoliko se pošalje ponuda, uplatom ponude se smatra da je kupac pristao na ponudi i nakon toga dolazi do realizacije narudžbe.