Mikrofon

Za snimiti kvalitetan zvuk nije dovoljan mikrofon mobitela. Kvalitetna snimka zvuka mora pratiti kvalitetnu snimku slike.