Čišćenje računala od prašine

Krajnje vrijeme za čišćenje kompa od prašine je ako se iz njega čuje glasnije zujanje od uobičajenog ili je rad nešto sporiji nego prije.
Vrijeme za čišćenje je i ako ima vidljivih naslaga prašine na kućištu, obično na mrežicama ventilatora.
Preventivno čišćenje je najbolje napraviti na proljeće, prije nego što porastu dnevne temperature.

Računalo je elektronička naprava koja u svojem normalnom radu generira toplinu kao nusprodukt.
Za kontinuiran rad potrebno je odvoditi toplinu sa dijelova koji je najviše generiraju, izbaciti iz kućišta te u kućište dovesti hladan (hladniji) zrak iz okoline.

Ako u računalu nema odvojene grafičke kartice, procesor je glavni izvor topline. Odvojena grafička kartica uglavnom generira više topline od procesora, a moderne grafičke kartice su glavni izvori.
Napajanja također sudjeluju u generiranju topline koje se treba riješiti.
Novija napajanja su dizajnirana i smještena u kućište tako da toplina ne ulazi u kućište nego se topli zrak odmah odvodi u okolinu.

Kako se odvija hlađenje komponenti?


Toplina se odvodi na hladnjak koji je svojom strukturom napravljen da što lakše emitira toplinu u okolinu (uglavnom aluminijska rebrasta struktura).
Da bi se još više ubrzalo odvođenje topline koriste se ventilatori.
Osim "zračnog" hlađenje postoji i vodeno hlađenje, ali to je posebna priča.

Razlikujemo dvije vrste ventilatora. Prvi se nalaze direktno na hladnjaku izvora topline (procesor, grafička, napajanje) i oni služe za ubrzavanje strujanja zraka preko hladnjaka.
Druga vrsta se nalazi na kućištu računala. Obično rade u paru – jedan upuhuje hladan zrak iz okoline unutar kućišta računala, a drugi izbacuje zagrijani iz kućišta.


Zašto se u računalu skuplja prašina?


U zraku se nalaze sitne čestice prašine koje se lijepe za dijelove kuda prolaze. Kako najviše prolaze preko ventilatora i hladnjaka očekivano se tamo najviše i talože.

Kako spriječiti ili smanjiti skupljanje prašine?


Glavni savjeti su:
- održavanje čistoće prostora u kojem se nalazi računalo
- smanjiti kretanje kućnih ljubimaca u prostoru gdje je računalo
- smanjiti količinu dima cigareta u prostoru s kompom
- podizanje računala sa poda na stol ili barem 10-20 cm od poda
Najveća koncentracija prašine je na podu, podizanjem 20 cm od poda smanjuje se unos prašine barem za 50 %.Što treba čistiti i što sve treba od pribora?


Treba očistiti hladnjak i ventilator procesora, hladnjak i ventilator grafičke kartice, ventilator i unutrašnjost napajanja i sve dostupne ventilatore na kućištu.
Ovisno o stupnju čišćenja (low, midi, pro) potreban je odvijač za otvaranje kućišta (neka se mogu otvoriti i bez alata) i dodatni set malih odvijača, mali kist za bojanje, termo pasta, usisavač i dobra pluća.

Stupanj čišćenja – low


Za neiskusne i one koji nisu skloni upotrebi odvijača predlaže se osnovno (low) čišćenje.
Počinje se sa podrazumijevanim i očekivanim radnjama: računalo se ugasi, odspoje se svi kablovi (slikati raspored kablova) i kućište se odnese na radni stol. Idealno bi bilo čistiti na balkonu ili terasi, ali nije nužno (imamo usisavač).
Prvo se očisti sva vidljiva prašina sa vanjske strane. Kistom se pažljivo prašina skine sa površine koju odpušemo zrakom iz pluća u okolinu ili usišemo usisavačem. Nakon toga se skidanjem lijeve bočne stranice dobije pristup unutrašnjosti računala.
Potrebno je nježno i pažljivo svu vidljivu prašinu prvo odstraniti sa površina te puhanjem (usisavanjem) ukloniti iz računala. Naglasak na nježno i pažljivo.
Svaku lopaticu ventilatora treba nježno očistiti. Rebra hladnjaka procesora treba propuhati tako da između nema prašine.
Napajanje treba propuhati (pluća) tako da prašina izađe van.

Važno: Neki savjetuju korištenje četkica za zube, alkohol (izopropyl) i komprimirani zrak. Apsolutno krivo.
Četkica za zube je potpuno neprikladna i puno bolji izbor je mali kist za bojanje.
Alkohol je nepotreban, naslage nisu toliko tvrdokorne da ih se ne bi moglo odstraniti mehaničkim putem.
Upotreba komprimiranog zraka je nepotrebna i može dovesti do oštećenja komponenti
(savijanje osovine ventilatora, pucanje lopatica ventilatora, odvajanje el. komponenti od matične ploče,...).
Zapamtite - "Bolje je očistiti manje nego napraviti štetu."Stupanj čišćenja – midi


Nadogradnja na "low". Skidaju se svi dostupni ventilatori i temeljito čiste s obje strane. Skida se i otvara napajanje te skida ventilator i temeljito čisti.
Skida se grafička kartica (ako nije on-board) i čisti se koliko je dostupno.


Stupanj čišćenja – pro


Nadogradnja na "midi". Skida se hladnjak procesora i skida ventilator te temljito čisti. Rebra hladnjaka se temeljito propuhuju.
Uklanja se stara termo pasta sa procesora i hladnjaka i stavlja nova te se hladnjak natrag monitra na svoje mjesto.
Grafička kartica se otvara da se ima pristup ventilatorima koji se temeljito čiste.


Kistovi za čišćenje računalaSrednji kist se pokazao najpraktičniji. Okrugli je prevelik i s njim se ne može pristupiti svim mjestima, a najmanji se koristi samo za najosjetljivije dijelove.


Ventilator procesora s gornje straneS gornje strane ventilator procesora izgleda čisto i djeluje da ne treba dodatno čišćenje.


Ventilator procesora s donje stranePogled s donje strane otkriva prašinu i razlog zašto ventilatore treba čistiti i s donje strane.


Ventilator procesora s donje detaljDetalj donje strane drugog venta, s još više prašine.


Hladnjak se ne tako puno prašineHladnjak bez venta, nema puno prašine. Obično su sva rebra puna prašine i zrak ne može slobodno cirkulirati između rebara.


Detalj grafičke kartice prašinaDetalj starije grafičke kartice s prašinom na hladnjaku.


Kako provjeriti da li je ventilator ispravan?


Ako je ventilator ispravan, rotor (lopatice ventilatora) se mora okretati. Međutim, nije sve u tome.
Da bi se rotor lakše okretao, u motoru (brushless) se nalaze maleni ležajevi koji se toko vremena pohabaju odnosno istroše.
Okretanje nije "glatko", brzina ventilatora se smanjuje, a time i kapacitet hlađenja.

Koliko se "glatko" rotor okreće provjerava se tako da se ventilator skine s hladnjaka i prstima jedne ruke lagano primi, a s drugom se lagano zavrti rotor.
testiranje ispravnosti ventilatora

Kada se rotor zavrti, ne smije se osjetiti vibracije ili vibracije moraju biti minimalne. Koliko vibracija je normalno najlakše je znati iz iskustva ili ako imate više sličnih ventilatora pa možete isprobati.
ventilator ne smije vibriratiVibracije su jedva osjetne, ali pri velikim brzinama su vibracije izraženije. U radu se vibracije manifestiraju kao zujanje.