Cijene i odabir najpovoljnije cijene

Iskazane su maloprodajne cijene u € (euro), pripadajući porez na dodanu vrijednost (PDV) je uključen.

Prikazuje se najpovoljnija cijena, što to znači?
Roba se nabavlja iz više izvora koji imaju različite cijene. Tako se može dogoditi da kod povoljnijeg dobavljača ponestane određenog artikla i onda je aktualna druga najpovoljnija cijena.
Iz tog razloga se cijene mogu promijeniti u toku dana.